طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انطباق خود با محیط یا چیز دیگرى به انگلیسی انطباق خود با محیط یا چیز دیگرى یعنی چه

انطباق خود با محیط یا چیز دیگرى

self adjustment

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها