طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انفجار مکرر به انگلیسی انفجار مکرر یعنی چه

انفجار مکرر

crepitation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها