طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انفجار به انگلیسی انفجار یعنی چه

انفجار

blast
blastment
blow out
blow up
brisance
burst
bust
detonation
displosion
eruption
explosion
gust
outburst
plosion
pop

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها