طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انواع اتم هایى که حاوى پروتون و نوترون و مقدارى نیرو مى باشند به انگلیسی انواع اتم هایى که حاوى پروتون و نوترون و مقدارى نیرو مى باشند یعنی چه

انواع اتم هایى که حاوى پروتون و نوترون و مقدارى نیرو مى باشند

nuclide

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها