معنی و ترجمه کلمه انگشت نگارى یا نگارش اثر چیزى براى کشف جرم به انگلیسی انگشت نگارى یا نگارش اثر چیزى براى کشف جرم یعنی چه

انگشت نگارى یا نگارش اثر چیزى براى کشف جرم

moulage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها