معنی و ترجمه کلمه اهل شهر به انگلیسی اهل شهر یعنی چه

اهل شهر

towny
twonsman
urban

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها