طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ایستگاه دور دست به انگلیسی ایستگاه دور دست یعنی چه

ایستگاه دور دست

remote station

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها