معنی و ترجمه کلمه باد بزن به انگلیسی باد بزن یعنی چه

باد بزن

fan
wafture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها