معنی و ترجمه کلمه باران توام با توفان به انگلیسی باران توام با توفان یعنی چه

باران توام با توفان

rainsquall
rainstorm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها