طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه باردارى به انگلیسی باردارى یعنی چه

باردارى

expectance
expectancy
gestation
pregnancy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها