معنی و ترجمه کلمه باروت پنبه به انگلیسی باروت پنبه یعنی چه

باروت پنبه

guncotton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها