معنی و ترجمه کلمه بارور به انگلیسی بارور یعنی چه

بارور

fecund
fertile
fructuous
fruitful
parturient
prolific

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها