طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بارولت قمار کردن به انگلیسی بارولت قمار کردن یعنی چه

بارولت قمار کردن

roulette

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها