طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه باریک به انگلیسی باریک یعنی چه

باریک

capillary
gracile
linear
narrow
reedy
slat
slender
slice
strait
tender
tenuous
thin
thready

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها