معنی و ترجمه کلمه باززاد به انگلیسی باززاد یعنی چه

باززاد

regeneration
regenerator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها