معنی و ترجمه کلمه بازویى کلیسا به انگلیسی بازویى کلیسا یعنی چه

بازویى کلیسا

transept

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها