معنی و ترجمه کلمه باستان شناسى به انگلیسی باستان شناسى یعنی چه

باستان شناسى

archaeology
archeology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها