معنی و ترجمه کلمه باصرار وادار کردن به انگلیسی باصرار وادار کردن یعنی چه

باصرار وادار کردن

incite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها