طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه باطنى ساختن به انگلیسی باطنى ساختن یعنی چه

باطنى ساختن

internalize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها