معنی و ترجمه کلمه بافتن و از کار در آوردن به انگلیسی بافتن و از کار در آوردن یعنی چه

بافتن و از کار در آوردن

fabricate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها