طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بافت تورى سیمى به انگلیسی بافت تورى سیمى یعنی چه

بافت تورى سیمى

wire netting

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها