طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بافت نمدى به انگلیسی بافت نمدى یعنی چه

بافت نمدى

stroma

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها