معنی و ترجمه کلمه بافت چوبى به انگلیسی بافت چوبى یعنی چه

بافت چوبى

woodiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها