معنی و ترجمه کلمه بامبول زدن به انگلیسی بامبول زدن یعنی چه

بامبول زدن

flam
humbug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها