طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با آب پاش پاشیدن به انگلیسی با آب پاش پاشیدن یعنی چه

با آب پاش پاشیدن

sprinkler

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها