طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با آب گرم سوزاندن به انگلیسی با آب گرم سوزاندن یعنی چه

با آب گرم سوزاندن

scald

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها