طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با آغوش باز پذیرفتن به انگلیسی با آغوش باز پذیرفتن یعنی چه

با آغوش باز پذیرفتن

bosom

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها