طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با آواز خواندن به انگلیسی با آواز خواندن یعنی چه

با آواز خواندن

cantillate
modulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها