طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ابهت به انگلیسی با ابهت یعنی چه

با ابهت

imposing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها