طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با احساسات و تعصبات مسلکى آمیختن به انگلیسی با احساسات و تعصبات مسلکى آمیختن یعنی چه

با احساسات و تعصبات مسلکى آمیختن

sectarianize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها