معنی و ترجمه کلمه با ادب به انگلیسی با ادب یعنی چه

با ادب

complaisant
courteous
housebroken
polite
respectful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها