طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با اره دو سر بریدن به انگلیسی با اره دو سر بریدن یعنی چه

با اره دو سر بریدن

whipsaw

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها