طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با استدلال قیاسى به انگلیسی با استدلال قیاسى یعنی چه

با استدلال قیاسى

aposteriori

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها