طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با اشتها به انگلیسی با اشتها یعنی چه

با اشتها

sharp set

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها