طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با اشتیاق به انگلیسی با اشتیاق یعنی چه

با اشتیاق

longingly
studiously

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها