طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با اشعه ایکس امتحان کردن به انگلیسی با اشعه ایکس امتحان کردن یعنی چه

با اشعه ایکس امتحان کردن

x ray

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها