معنی و ترجمه کلمه با اصرار وادار کردن به انگلیسی با اصرار وادار کردن یعنی چه

با اصرار وادار کردن

urge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها