معنی و ترجمه کلمه با اعتدال به انگلیسی با اعتدال یعنی چه

با اعتدال

moderately

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها