طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با اعتدال به انگلیسی با اعتدال یعنی چه

با اعتدال

moderately

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها