طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با انبر نگهداشتن به انگلیسی با انبر نگهداشتن یعنی چه

با انبر نگهداشتن

tong

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها