طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با انبر گرفتن به انگلیسی با انبر گرفتن یعنی چه

با انبر گرفتن

tong

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها