طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با انصاف به انگلیسی با انصاف یعنی چه

با انصاف

just

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها