طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با انطباق جریان به انگلیسی با انطباق جریان یعنی چه

با انطباق جریان

coincident current

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها