طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با انگشت پا زدن یا راه رفتن به انگلیسی با انگشت پا زدن یا راه رفتن یعنی چه

با انگشت پا زدن یا راه رفتن

toe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها