طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با اهرم بلند کردن به انگلیسی با اهرم بلند کردن یعنی چه

با اهرم بلند کردن

lever

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها