طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با اهرم تکان دادن به انگلیسی با اهرم تکان دادن یعنی چه

با اهرم تکان دادن

lever over
lever up

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها