معنی و ترجمه کلمه با بتونه پر کردن به انگلیسی با بتونه پر کردن یعنی چه

با بتونه پر کردن

spackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها