طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با برف یا یخ پوشاندن به انگلیسی با برف یا یخ پوشاندن یعنی چه

با برف یا یخ پوشاندن

glaciate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها