طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با بریدگى لبه اى به انگلیسی با بریدگى لبه اى یعنی چه

با بریدگى لبه اى

edge notched

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها