طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با بلند گو حرف زدن به انگلیسی با بلند گو حرف زدن یعنی چه

با بلند گو حرف زدن

megaphone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها