طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با بلند گو صحبت کردن به انگلیسی با بلند گو صحبت کردن یعنی چه

با بلند گو صحبت کردن

microphone

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها